Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,177

 Hình ảnh nhận thức và hình ảnh cảm xúc: Nghiên cứu so sánh giữa hai điểm đến du lịch Đà Nẵng và Nha Trang

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn thị Bích Thủy, Phạm Thị Lan Hương
Nơi đăng: Tạp chí ‘’Phát triển kinh tế’’; Số: ISSN 1859-1124, số 2;Từ->đến trang: 23-27;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong chiến lược định vị điểm đến du lịch. Trong một thị trường du lịch cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, những nhà tiếp thị điểm đến phải nỗ lực tạo sự khác biệt về hình ảnh nhằm thu hút du khách. Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá và so sánh hình ảnh lí trí và cảm xúc của du khách nội địa đối với hai điểm đến du lịch biển ở Miền Trung là Đà Nẵng và Nha Trang, từ đó cung cấp thông tin hữu ích và có được định hướng phát triển chiến lược định vị cũng như thiết kế sản phẩm và xúc tiến cho điểm đến một cách hữu hiệu.
ABSTRACT
Destination image plays an important role in destination positioning strategy. In a fierce competitive tourism market as today, the destination marketers try to make difference by destination image in order to attract tourists. This study focuses on evaluating and comparing the rational image and emotional image perceived by domestic tourists between two marine tourism destinations in Central which are Da Nang and Nha Trang, thereby positioning strategy as well as product design and promotion will be developed effectively for these two destinations.unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn