Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển thương hiệu Thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư. Chủ nhiệm: Lê Văn Huy. Thành viên: ThS. Trương Thị Vân Anh (Thư ký), PGS. TS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm, ThS. Trần Xuân Quỳnh, ThS. Đỗ Việt Hồng. Mã số: B2016-DNA-14-TT. Năm: 2018. (Sep 24 2019 7:59PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng. Chủ nhiệm: Phạm thị Lan Hương. Mã số: 2015 ĐHĐN. Năm: 2015. (Jul 30 2015 11:02AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường cửa hàng (Store Environment) đến cảm xúc mua hàng (Buying Emotion) tại siêu thị trong thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Lan Hương. Thành viên: Lê thị Thục Uyên, sinh viên ngành Marketing khóa 34K12. Mã số: Mã số: Đ2012-04-14.. Năm: 2012. (Mar 25 2013 2:29PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn thị Bích Thủy. Thành viên: TS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Phạm Ngọc Ái. Mã số: B2009. Năm: 2011. (Mar 27 2013 4:28PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chiến lược Marketing thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài cho thành phố Đà nẵng. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Lan Hương. Thành viên: GS.TS. Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà NẵngThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Mã số: B2007-ĐN-22. Năm: 2010. (May 9 2011 9:04PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Định vị thương hiệu địa phương cho thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Lan Hương. Thành viên: TS. Phạm Thị Lan Hương. Mã số: T2006-04-02. Năm: 2009. (May 9 2011 6:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn