Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,259

 Định vị thương hiệu địa phương cho thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  TS. Phạm Thị Lan Hương; Thành viên:  TS. Phạm Thị Lan Hương
Số: T2006-04-02 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

Đề tài nghiên cứu các mục tiêu cơ bản:
- Làm rõ vai trò của thương hiệu và định vị thương hiệu địa phương đối với sự phát triển kinh tế thành phố, cụ thể là trong hoạt động thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch, dân cư/người lao động và các nước nhập khẩu.
- Xây dựng chiến lược định vị thương hiệu địa phương cho ĐÀ NẴNG, trong đó lựa chọn phương pháp định vị bằng bảng đánh giá dựa trên các đặc điểm của địa phương, trong mối quan hệ so sánh với các địa phương cạnh tranh, xây dựng chiến lược định vị kết hợp các yếu tố: lợi thế của ĐÀ NẴNG, lợi ích mong muốn của khách hàng mục tiêu, định vị của các địa phương cạnh tranh.

Số tt
Tên sản phẩm
Số lượng
Yêu cầu khoa học
1
Giải pháp định vị thương hiệu địa phương cho TP Đà Nẵng.
01
Thực hiện đúng phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong quản trị Marketing địa phương.

Địa chỉ ứng dụng: UBND và các Sở, Ban, Ngành có liên quan của Thành phố Đà Nẵng. Có thể ứng dụng làm mẫu cho các địa phương khác trong nước. Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên tài liệu giảng dạy cho giáo viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý khu vực công.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn