Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,596

 Xây dựng chiến lược Marketing thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài cho thành phố Đà nẵng
Chủ nhiệm:  TS. Phạm Thị Lan Hương; Thành viên:  GS.TS. Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Số: B2007-ĐN-22 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

1. Mục tiêu:


Mục tiêu của đề tài gồm các vấn đề chủ yếu là:


- Hệ thống hóa các lý thuyết về marketing địa phương và chiến lược marketing thu hút đầu tư.


- Phân tích thực trạng marketing thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài tại Đà Nẵng.


- Hoạch định chiến lược marketing thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đến Đà nẵng từ 2010-2020 (đối thủ cạnh tranh là các địa phương lớn trong nước).


2. Nội dung nghiên cứu chính:


- Nghiên cứu cơ sở lý luận về marketing địa phương, hành vi của nhà đầu tư và tiến trình hoạch định chiến lược marketing thu hút đầu tư. Chú trọng mô hình kim cương của Porter để ứng dụng phân tích lợi thế cạnh tranh cho Đà Nẵng ở phần 3.


- Đánh giá thực trạng và kết quả thu hút đầu tư trong và ngoài nước đến Đà Nẵng trong thời gian qua và các hoạt động marketing đã thực hiện. Đánh giá lợi thế thu hút đầu tư của Đà nẵng trong mối quan hệ với các thành phố lớn trong nước. Căn cứ trên nghiên cứu mang tính hệ thống về chỉ số cạnh tranh PCI do phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam thực hiện qua điều tra các nhà đầu tư trong nước, cũng như các dữ liệu định tính về ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, Đà Nẵng được xem là một thành phố rất có lợi thế và tiềm năng trong việc thu hút đầu tư trong tương lai.


- Dựa trên tiến trình hoạch định chiến lược marketing thu hút đầu tư trong phần 1 và các dữ liệu cần thiết đưa ra trong phần 2, đề tài đã xây dựng một cách hệ thống chiến lược marketing nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đến Đà Nẵng giai đoạn 2010 đến 2020, từ việc phân tích ma trận SWOT cho Đà Nẵng, xác định tầm nhìn, mục tiêu cho thành phố, đến lựa chọn cụm ngành ưu tiên (sử dụng mô hình kim cương của Porter), chọn thị trường mục tiêu (nhà đầu tư), thiết kế định vị, phát triển chiến lược marketing-mix, triển khai thực hiện và đánh giá chiến lược.


 


3. Kết quả chính đạt được


Phân tích, tổng hợp hệ thống lý thuyết marketing hiện đại trong thu hút đầu tư cho địa phương. Từ đó, chọn lọc những lý thuyết phù hợp để xây dựng chiến lược marketing nhằm cải thiện vị thế cạnh tranh cho Đà Nẵng, so với các địa phương khác trong nước, trong thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến 2020.


 


4. Kết luận


Nghiên cứu về marketing địa phương là một lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi thành phố và của một quốc gia nói chung. Dựa trên lý luận cũng như đánh giá nguồn lực, khả năng, thực trạng hoạt động marketing thu hút đầu tư của thành phố, đề tài đã đề xuất được một chiến lược marketing tống thể nhằm định hướng cho Đà Nẵng thực hiện thu hút đầu tư hiệu quả giai đoạn 2010-2020.


 Số tt


Tên sản phẩm


Số lượng


Yêu cầu khoa học


 


 


 


 


Đề án xây dựng chiến lược Marketing cho thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường khả năng thu hút khách du lịch, nhà đầu tư, các nước nhập khẩu hàng hoá, chuyên gia, người lao động, dân cư.


 


 


Thực hiện đúng theo phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong Marketing.


-            Địa chỉ có thể ứng dụng: UBND và các Sở, Ban, Ngành có liên quan của Thành phố Đà Nẵng. Có thể ứng dụng làm mẫu cho các địa phương khác trong nước. Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên tài liệu giảng dạy cho giáo viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý khu vực công.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn