Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,789

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quảng cáo và khuyến mãi
Ngành: Khoa học quản lý
 2010 Cao học  Đại học Đà Nẵng và các trung tâm liên kết
[2]Quản trị Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên năm thứ hai các ngành Quản trị Kinh doanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên năm thứ hai các ngành Quản trị Kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh
Ngành: Khoa học quản lý
 2008 Cao học  Đại học Đà Nẵng và các trung tâm liên kết
[5]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên năm thứ nhất tất cả các ngành.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Hành vi người tiêu dùng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Marketing và QTKD Thương mại  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[7]Quản trị thương hiệu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên năm cuối (năm thứ 4) chuyên ngành Marketing  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn