Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, năm học 2006-2007. Năm: 2007.
[2] Bằng khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Đại học Đà Nẵng), năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Đại học Đà Nẵng), năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Đại học Đà Nẵng), năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[6] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (ĐHĐN) 2015. Năm: 2015.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ 2015. Năm: 2015.
[8] Kỷ niệm chương 20 năm vì sự nghiệp giáo dục 2015. Năm: 2015.
[9] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ 2017. Năm: 2017.
[10] Bằng khen cấp Bộ 2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn