Phạm Thị Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 13891 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/11/1980
Nơi sinh: Quảng Bình.
Quê quán Quảng Bình.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Báo chí học; Tại: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Báo chí học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733328; Mobile: 0905560668
Email: quynhhuong311@gmail.com; pthuong@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Phóng viên Báo Đà Nẵng (2003–2004). Chuyên viên Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Đà Nẵng (2004–2006). Giảng  viên Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay).


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vai trò của quan hệ công chúng trong việc xây dựng hình ảnh Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Thị Yến Minh. Mã số: DD2015-03-74. Năm: 2017. (Feb 26 2018 9:11PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng đề thi tự luận một số học phần chuyên ngành báo chí. Chủ nhiệm: Phạm Thị Hương. Thành viên: Trần Thị Yến Minh. Mã số: 00000. Năm: 2012. (Aug 28 2013 8:35AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Trang bị một số kỹ năng thẩm định thông tin trên Internet và mạng xã hội cho sinh viên báo chí. Tác giả: Phạm Thị Hương. Seminar Dạy - học báo chí trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin. Trang: 28-31. Năm 2018. (Jun 13 2019 10:43AM)
[2]Bài báo: Quảng bá thư viện đại học trong bối cảnh bùng nổ truyền thông. Tác giả: Phạm Thị Hương. Hội thảo khoa học Thông tin – Thư viện:“Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến hoạt động thông tin – thư viện” - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 176-183. Năm 2017. (Feb 26 2018 9:28PM)
[3]Bài báo: Nhận thức của công chúng đối với thương hiệu đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Yến Minh - Phạm Thị Hương. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2 (111)_2017. Số: 2. Trang: 36-42. Năm 2017. (Feb 26 2018 9:26PM)
[4]Bài báo: Tiếp cận công chúng bằng phương tiện báo chí trong bối cảnh bùng nổ thông tin. Tác giả: Phạm Thị Hương. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa (tr 184-191). Số: 1. Trang: 184-191. Năm 2016. (Feb 26 2018 9:24PM)
[5]Bài báo: Công lao các nhà báo Việt Nam trong việc phát triển chữ quốc ngữ những ngày đầu. Tác giả: Phạm Thị Hương. TC Khoa học & Giáo dục (ĐH Sư phạm Đà Nẵng). Số: 17A (4). Trang: 26-31. Năm 2015. (Feb 26 2018 9:21PM)
[6]Bài báo: Khoanh vùng thính giả phát thanh thời hiện đại. Tác giả: Phạm Thị Hương. Tạp chí Người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam. Số: 4. Trang: 26-27. Năm 2011. (Feb 26 2018 9:16PM)
[7]Tham luận: Quế Hương - Người viết văn thầm lặng. Tác giả: Phạm Thị Hương. Hội thảo “Văn xuôi Quảng Nam – Đà Nẵng sau 1975: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Trang: 36-41. Năm 2005. (Feb 26 2018 9:41PM)
[8]Tham luận: “Giấc mơ xa lạ” và những trăn trở về hạnh phúc của Phan Thị Thu Loan. Tác giả: Phạm Thị Hương. Hội thảo “Văn xuôi Quảng Nam – Đà Nẵng sau 1975: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Trang: 68-73. Năm 2005. (Feb 26 2018 9:40PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 30 2015 11:41AM)(May 30 2015 11:40AM)
[1]Đường biên 2 Chủ biên: Đồng tác giả. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2013.
[2]Đường biên Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: NXB Văn học. Năm 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng viết tin và bài phản ánh
Ngành: Khoa học XHNV
 2015 Sv ngành báo chí  
[2]Cơ sở lý luận báo chí
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Sinh viên chuyên ngành báo chí  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Xã hội học đại cương
Ngành: Khoa học XHNV
 2012 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm
[4]Phỏng vấn
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên đại học  Trường Đại học Sư phạm
[5]Các loại hình báo chí
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm
[6]Báo in
Ngành: Khoa học XHNV
 2010 Sinh viên đại học
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm
[7]Lịch sử báo chí thế giới
Ngành: Khoa học XHNV
 2009 Sinh viên đại học  Trường Đại học Sư phạm
[8]Biên tập sách báo
Ngành: Khoa học XHNV
 2008 Sinh viên đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Sư phạm
  
 Thông tin khác
  Hướng dẫn NCKH sinh viên
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn