Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng bê tông tự lèn cho công trình thủy tại khu vực miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Văn Chín
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng Việt Nam; Số: 05/2018;Từ->đến trang: 75-79;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bê tông là một trong những loại vật liệu xây dựng đa năng đã được sử dụng trên toàn thế giới. Bê tông tự lèn hay còn được gọi là bê tông tự đầm (SCC) là loại bê tông có tính chảy lớn, không phân tần và có khả năng lan truyền trong không gian, điền đầy ván khuôn, kể cả khi dầy đặc cốt thép mà không cần bất kỳ một tác động đầm rung cơ học nào từ bên ngoài. Do những ưu điểm trên nên loại bê tông này ngày càng trở nên phổ biến hơn trong các công trình xây dựng. Việc thiết kế cấpphối SCC phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật, tận dụng vật liệu địa phương và quy trình sản xuất. Nhằm nghiên cứu tính khả dụng đẩy mạnh việc dùng bê tông tự lèn thiết kế dùng vật liệu địa phương. Bài báo này sẽ trình bày tổng quan về thực trạng ứng dụng bê tông SCC trong các công trình thủy tại khu vực miền Trung và qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng bê tông SCC có dùng vật liệu địa phương.
ABSTRACT
Concrete is one of the versatile construction materials which are used worldwide. Self-consolidating concrete, also known as self-compacting concrete (SCC), is a highly flowable, non-segregating concrete that spreads into place, fills formwork, and encapsulates even the most congested reinforcement, all without any mechanical vibration. Due to the above advantages, this concrete becomes more and more popularly in constructions. SCC mixture proportions can vary widely depending on application requirements, the availability of local materials, and the mixture proportioning procedure. In order to study the feasibility promote of using the concepts of SCC with locally available materials. The present paper will report a review of the current status of SCC application for hydraulic constructions in the central region, and thereby propose the solutions to improve the quality of SCC concrete using local materials.
[ 2018\2018m06d028_11_4_12nguyen_van_huong_-_Nguyen_Van_Chin52018.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn