Trịnh Thúy Hường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,890

 
Mục này được 11740 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Thúy Hường
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/01/0
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế ngoại thương; Tại: Đại học Ngoại thương Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kinh doanh quốc tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Chuo
Dạy CN: Giảng dạy các môn Kinh doanh quốc tế, Quản trị chiến lược toàn cầu
Lĩnh vực NC: Lý thuyết quản trị, lịch sử doanh nghiệp, so sánh quốc tế về các phương thức quản trị
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Khoa Kinh doanh quốc tế
Điện thoại: 02363836169; Mobile: 0917776817
Email: huongtt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 7/1995-12/2001 Nhân viên Công ty TNHH Nissey Việt Nam (khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM)
01/2002-12/2005 Giảng viên Khoa tiếng Nhật, Đại học Ngoại thương TPHCM
4/2012-12/2013 Giảng viên Khoa Thương mại, Đại học Chuo, Nhật Bản
5/2014-nay Giảng viên Khoa Thương mại (nay là Kinh doanh quốc tế), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: “Ownership structure of Vietnamese Listed Companies". Tác giả: TRINH, Thuy Huong. Proceeding of Annual Conference on Business and Management, The College of Economics – Danang University. Số: 2014. Trang: pp.392-408. Năm 2014. (Oct 8 2019 4:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: “Retail Market in Vietnam” in “Research on impacts of Ecomomic Intergration to SME in Mekong Region Countries”. Authors: TRINH Thuy Huong. Annual Report of Asian Industries Research Center in Senshu University. No: Vol. 1 (in Japanese). Pages: pp.78-95. Year 2016. (Oct 8 2019 4:35PM)
[2]Article: “Ownership structure of Vietnamese Listed Companies” (In Japanese). Authors: TRINH, Thuy Huong. Journal of Commerce (Shogaku Ronsan), Chuo University. No: Vol.54, No.5. Pages: pp.583-616. Year 2013. (Oct 8 2019 4:41PM)
[3]Article: “The elements of the Modern Management: the perspective to analyze management in Vietnamese Enterprises” (In Japanese). Authors: TRINH, Thuy Huong. Journal of Commerce (Shogaku Ronsan), Chuo University. No: Vol.53, No.1-2. Pages: pp.267-311. Year 2012. (Oct 8 2019 4:44PM)
[4]Article: “Top management and ownership structure in Vietnamese Enterprises". Authors: TRINH, Thuy Huong. Asia Management Research. No: Vol.17. Pages: pp.83-93. Year 2011. (Oct 8 2019 4:48PM)
[5]Article: “The formation of modern budgetary control in Japanese Enterprises after Second World War". Authors: TRINH, Thuy Huong. Annual Journal of Graduate Research (Kenkyu Nenpo), Chuo University. No: Vol.40. Pages: pp.19-36. Year 2010. (Oct 8 2019 4:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn