Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,267

 ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI VÀO ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 12 (97);Từ->đến trang: 89-93;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nên hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam khá ảm đạm. Không ít nhà đầu tư đã thua lỗ nặng trước những thăng trầm của thị trường. Tuy nhiên, nếu có chiến lược đầu tư phù hợp và đo lường được rủi ro thì vẫn có thể đạt được lợi nhuận. Hiện nay, có nhiều lý thuyết, mô hình tài chính hiện đại được vận dụng vào thực tế để đo lường rủi ro. Nhưng CAPM là mô hình được sử dụng phổ biến nhất. Bởi cơ sở lý luận chặt chẽ, đơn giản, dễ dàng vận dụng và hiệu quả. Trong phạm vi bài báo này, tác giả sẽ sử dụng dữ liệu với độ dài 10 năm, phương pháp thích hợp cực đại (FIML) và moment tổng quát (GMM) để kiểm định tính hiệu lực của mô hình CAPM đối với TTCK Việt Nam; ước lượng tìm ra hệ số beta với 2 phiên bản của Sharpe– Lintner và Black. Bên cạnh đó, tác giả còn nghiên cứu tác động của việc điều chỉnh biên độ giao dịch đến độ rủi ro của TTCK.
ABSTRACT
Due to the economic crisis over the world, the operation of Vietnam stock market is fairly dull. A number of investors have made a loss over the rises and falls of the market. However, if they have appropriate investing strategies and can assess the risks, they can still make a profit. In recent years, there are many modern theories and financial models applied into real cases to assess the risks, but CAPM is the most popular one because of its firm and simple theory foundation, applicability and efficiency. In this paper, the author will use the data over a ten year period, FIML and GMM to examine the validity of CAPM in Vietnam stock market; estimate to find beta with Sharpe-Lintner and Black. In addition, the author also considers the impacts of adjusting the transacting variation on the risks of the stock market.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn