Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,299,529

 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ VN-INDEX

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyềnmarriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo: “Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin; Số: 3;Từ->đến trang: 95-98;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thị trường chứng khoán luôn hấp dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư bởi mức sinh lợi cao của nó. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Sự biến động của chỉ số Vn-Index phản ánh rủi ro hệ thống. Việc dự báo được sự tăng giảm của Vn-Index giúp các nhà đầu tư nhận biết chiều hướng biến động giá của các cổ phiếu để hoạch định chiến lược đầu tư phù hợp. Vì vậy, nghiên cứu về dự báo Vn-Index sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích với các nhà đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro. Trong phạm vi bài báo này, tác giả tập trung dự báo chỉ số Vn-Index trong ngắn hạn bằng cách sử dụng mô hình ARIMA với phương pháp Box-jenkins dựa vào chuỗi dữ liệu quá khứ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
ABSTRACT
The stock market has always attracted organisations and investors because of its highly lucrative ability. However, this is also a very risky aspect. The fluctuation of Vn-Index indicators reflects the systematic risks. The prediction of the rise and fall of Vn-Index will help investors understand the trend of changes in the stock price to plan the appropriate investing strategies. Therefore, the study of Vn-Index prediction will provide much useful information to investors to reduce the risks. In this paper, the author has focused on predicting the Vn-Index indicators by using ARIMA with Box-jenkins technique based on the chains of the past events on Vietnam stock market.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn