Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,959,373

 OPTIMIZING LAN TOPOLOGICAL DESIGN WITH LINEAR PROGRAMMING
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Minh, Huỳnh Ngọc Thọ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 12(73) - Quyển 2;Từ->đến trang: 52-56;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, mạng nội bộ ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và các tổ chức vì những lợi ích thiết thực mà nó đem lại cho quản lý. Một hệ thống mạng tối ưu cho doanh nghiệp đòi hỏi không chỉ tối ưu về mặt kỹ thuật mà còn đoài hỏi sự tối ưu về chi phí lăp đặt. Trong khi các nghiên cứu trong quá khứ tập trung vào việc sử dụng các thuật toán cơ bản (như thuật toán heuristic, thuật toán di truyền hay thậm chí là thuật toán cây bao trùm tối thiểu) vốn gặp khó khăn khi mô tả các ràng buột từ phía người dùng, bài báo này trình bày một hướng tiếp cận mới về tối ưu hoá hệ thống mạng, hướng tiếp cận bằng quy hoạch tuyến tính. Ngoài ra, trong khi các phương pháp tối ưu trước đây tập trung vào yếu tố kỹ thuật của thiết kế mạng, bài báo này trình bày quá trình tối ưu hoá với tiêu chí là giảm thiểu chi phí một thiết kế mạng nhưng vẫn đảm tính các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạng.
ABSTRACT
Nowadays, the LAN is widely used in business and organizations because of its advantages for management. A optimal network design not only requires technical details but also needs an optimal deployment cost. While recent studies focus on the basic algorithm (such as heuristic algorithm, genetic algorithm or even mimimal spanning tree algorithm) which presents difficulties in describing the user constraints, this paper proposes a new approach to the topological design of this network by using the linear programming method. Besides recent studies addressing to the technical optimization, this paper deals with the way to use the linear programming to optimize the LAN topological design in terms of reducing the deployment cost but satisfying all the technical requirements.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn