Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,958,916

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình hướng đối tượng và Java căn bản
Ngành: Công nghệ thông tin
 2018 Sinh viên đại học  Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
[2]Công nghệ phần mềm
Ngành: Công nghệ thông tin
 2017 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông
[3]Công nghệ Web
Ngành: Công nghệ thông tin
 2017 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
[4]Hệ điều hành Linux
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên CĐ  CĐ Công nghệ thông tin
[5]Mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên CĐ  CĐ Công nghệ thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn