Huỳnh Thanh Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,653

 
Mục này được 31938 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thanh Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/09/0
Nơi sinh: Đại Lộc ,Quảng Nam
Quê quán Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0935096209
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • Trực bảo vệ an ninh trật tự tại TT Giáo dục thể chất; phục vụ cho công tác giảng dạy và các giải thể dục thể thao của Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn