Huỳnh Thị Bích Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,604,157

 
Mục này được 855 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Bích Ngọc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/10/1973
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Cẩm Kim- Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư Phạm Tiếng Anh; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh ; Tại: Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Anh Thương mại và du lịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 368 Phan Châu Trinh-Đà Nẵng
Điện thoại: 766246 - 950560; Mobile: 0905170802
Email: htbngoc@ufl.udn.vn ; yalyphuong@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/1995 - 8/2002 Là Giảng viên tại trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
9/2003 - nay Là Giảng viên khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn