Huỳnh Thị Kim Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,996

 
Mục này được 26881 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Kim Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/06/1977
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Ngọc - Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Văn phòng Công Đoàn ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Kinh tế thương mại; Tại: Đại học Sydney
Dạy CN: Kế toán,Tài chính,Thương mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh C
Địa chỉ liên hệ: 21 Sương Nguyệt Ánh, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 05/2001 đến 12/2005: Chuyên viên tại Trung tâm Thông Tin Học Liệu - ĐHĐN
01/2006 đến 07/2007: Học thạc sỹ tại Đại học Sydney-Úc
08/2007 đến 12/2007: Chuyên viên tại Trung tâm Thông Tin Học Liệu - ĐHĐN
01//2008 đến 03/2017: Giảng viên tại Trường Cao đẳng CNTT - ĐHĐN
04/2017 đến nay: Chánh văn phòng Công đoàn ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Hà Như Thảo. Thành viên: Nguyễn Thị Kim NgọcHuỳnh Thị Kim HàLê Thị Na. Mã số: B2016-DNA-19-TT. Năm: 2019. (May 10 2019 3:13PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Kim NgọcHuỳnh Thị Kim Hà. Hội thảo khoa học Quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7. Số: 978-604-84-4453-2. Trang: 383-390. Năm 2019. (Jul 17 2020 9:20AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống các chỉ tiêu tài chính được sử dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Hội thảo khoa học Quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7. Số: 978-604-84-3470-0. Trang: 277-283. Năm 2018. (May 10 2019 3:54PM)
[3]Bài báo: Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Số: 539/QĐ-NXB TTTT. Trang: 139-145. Năm 2017. (Jan 30 2018 3:19PM)
[4]Bài báo: Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(114). Trang: 67-71. Năm 2017. (Jan 30 2018 3:50PM)
[5]Bài báo: Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: 5. Trang: 211-214. Năm 2016. (Jun 15 2017 9:51AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 84. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97)/2015. Trang: từ trang 79 đến trang 83. Năm 2015. (Jun 22 2016 10:11PM)
[8]Bài báo: Quản lý thuế trong môi trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97)/2015. Trang: từ trang 105 đến trang 108. Năm 2015. (Jun 22 2016 10:14PM)
[9]Bài báo: Quản lý thuế trong môi trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Tác giả: CITA 2015*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 2. Trang: 109. Năm 2015. (Mar 23 2016 4:08PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Tác giả: Hội thảo Trường CĐ CNTT*; ThS. Huỳnh Thị Kim Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 21 đến 27. Năm 2013.
(May 5 2014 3:08PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu tác động của trần lãi suất đến thị trường tiền tệ Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ , Đại học Đà Nẵng. Số: 9(58),Quyển III. Trang: 27 đến 32. Năm 2012. (Dec 7 2012 4:49PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc công bố thông tin đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ,Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 9(58),Quyển III. Trang: 53 đến 56. Năm 2012.
(Dec 7 2012 4:52PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 10 2019 3:09PM)
[1]Entrepreneurship book of Vietnamese cases Chủ biên: Prof. Thomas M. Cooney. Đồng tác giả: Dr. Vũ Thế Dũng, Dr. Trần Hoàng Hải, Dr. Vũ Văn Thiệu, MSc. Lê Hà Như Thảo, M.A. Huỳnh Thị Kim Hà, M.A. Tạ Hùng Anh, B.S. Đinh Nguyễn Khánh Phương, B.S. Huỳnh Minh Nhựt. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2018.
  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2007-2010. Số: 001/QĐKT. Năm: 2011.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Công đoàn năm học 2010-2011. Số: 229/QĐKT. Năm: 2011.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2012-2013. Số: 128/QĐKT. Năm: 2013.
[4] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[5] Đạt danh hiệu "Giỏi việc trưởng,đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2012. Số: 122/CĐN. Năm: 2013.
[6] Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động Công đoàn cơ sở góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Số: 133/QĐKT. Năm: 2014.
[7] Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015. Số: 61/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2015.
[8] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[9] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017. Số: 86/QĐ-CĐCĐCNTT. Năm: 2017.
[10] Đã lập thành tích xuất sắc trong Đại hội Thể thao Cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ V-2018. Số: 07/QĐ/CĐCQ. Năm: 2018.
[11] Giải Nhì đôi nam-nữ cán bộ quản lý Giải Bóng bàn "Người giáo viên nhân dân" tranh giải "Báo Giáo dục và Thời đại" lần thứ XIV-2018. Số: 295/QĐ-CĐN. Năm: 2018.
[12] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Văn hóa, thể thao" năm học 2018-2019. Số: 69/QĐ-CĐĐHĐN. Năm: 2019.
[13] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[14] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019. Số: 197/QĐ-CĐN. Năm: 2019.
[15] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2020-2021. Số: 95/QĐ-CĐĐHĐN. Năm: 2021.
[16] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022. Số: 193/QĐ-CĐN. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Khác
 2021 Đại học  Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt -Hàn
[2]Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Đại học  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
[3]Luật kinh doanh
Ngành: Luật học
 2018 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[4]Nhập môn kinh doanh
Ngành: Khác
 2017 Sinh viên đại học  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[5]Thương mại điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên hệ cao đẳng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng CNTT
[6]Pháp luật trong Thương mại điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên hệ cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT
[7]Thuế
Ngành: Kế toán
 2011 Cao đẳng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Cao đẳng CNTT
[8]Tài chính - Tiền tệ
Ngành: Kế toán
 2009 Cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng CNTT
[9]Lập Báo cáo tài chính
Ngành: Kế toán
 2008 Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT
[10]Phân tích hoạt động kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2008 Cao đẳng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng CNTT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn