Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,995

 Nghiên cứu thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Kim Hà
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 12(97)/2015;Từ->đến trang: từ trang 79 đến trang 83;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thuế là một trong những nguồn thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo thống kê của Cục đầu tư nước ngoài, tính đến 31/12/2014 có 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 17.768 dự án, tổng vốn đăng ký 252.715 tỷ USD. Tuy nhiên báo cáo của thanh tra Cục thuế trong những năm gần đây cho thấy ngân sách nhà nước hàng năm bị thất thoát không nhỏ từ hành vi chuyển giá trốn thuế của loại hình doanh nghiệp này. Bài viết khái quát cơ sở lý luận về chuyển giá, các hình thức chuyển giá, các dấu hiệu nhận biết chuyển giá và trình bày thực trạng chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
ABSTRACT
In Vietnam, tax is one of primary income sources and makes up a large proportion of state budget, much of which comes from foreign- invested enterprises. According to the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment, by 31/12/2014 there had been 101 nations and territories investing in Vietnam with 17.768 projects worth US $252.715 billion. However, according to the inspectors’ reports at General Department of Taxation in recent years, there have been a considerable loss from pricing transfer for tax evasion from this sector. This article present some theories, forms and signs of pricing transfer and the situation of tax evasion of foreign- invested enterprises in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn