Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Entrepreneurship book of Vietnamese cases
Những khởi nghiệp điển hình tại Việt Nam
Chủ biên: Prof. Thomas M. Cooney; Đồng tác giả: Dr. Vũ Thế Dũng, Dr. Trần Hoàng Hải, Dr. Vũ Văn Thiệu, MSc. Lê Hà Như Thảo, M.A. Huỳnh Thị Kim Hà, M.A. Tạ Hùng Anh, B.S. Đinh Nguyễn Khánh Phương, B.S. Huỳnh Minh Nhựt
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng; Mã số: 2658-2018 ;Năm XB: 2018
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
Cuốn sách cung cấp các ví dụ thực tế để tái hiện những thách thức trong kinh doanh như nhận diện cơ hội, lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng nhóm, tài chính, tiếp thị, tăng trưởng kinh doanh, quản lý nhân sự, quản lý nhóm và quốc tế hóa. Từ đó, nâng cao hiểu biết về các kỹ năng, kiến thức và khuôn khổ kinh doanh cần phát triển khi theo đuổi các cơ hội kinh doanh.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn