Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,911

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Khác
 2021 Đại học  Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt -Hàn
[2]Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Đại học  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
[3]Luật kinh doanh
Ngành: Luật học
 2018 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[4]Nhập môn kinh doanh
Ngành: Khác
 2017 Sinh viên đại học  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[5]Thương mại điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên hệ cao đẳng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng CNTT
[6]Pháp luật trong Thương mại điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên hệ cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT
[7]Thuế
Ngành: Kế toán
 2011 Cao đẳng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Cao đẳng CNTT
[8]Tài chính - Tiền tệ
Ngành: Kế toán
 2009 Cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng CNTT
[9]Lập Báo cáo tài chính
Ngành: Kế toán
 2008 Cao đẳng  Trường Cao đẳng CNTT
[10]Phân tích hoạt động kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2008 Cao đẳng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng CNTT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn