Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,041

[1] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2007-2010. Số: 001/QĐKT. Năm: 2011.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Công đoàn năm học 2010-2011. Số: 229/QĐKT. Năm: 2011.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2012-2013. Số: 128/QĐKT. Năm: 2013.
[4] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[5] Đạt danh hiệu "Giỏi việc trưởng,đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2012. Số: 122/CĐN. Năm: 2013.
[6] Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động Công đoàn cơ sở góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Số: 133/QĐKT. Năm: 2014.
[7] Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015. Số: 61/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2015.
[8] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[9] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017. Số: 86/QĐ-CĐCĐCNTT. Năm: 2017.
[10] Đã lập thành tích xuất sắc trong Đại hội Thể thao Cán bộ viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ V-2018. Số: 07/QĐ/CĐCQ. Năm: 2018.
[11] Giải Nhì đôi nam-nữ cán bộ quản lý Giải Bóng bàn "Người giáo viên nhân dân" tranh giải "Báo Giáo dục và Thời đại" lần thứ XIV-2018. Số: 295/QĐ-CĐN. Năm: 2018.
[12] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Văn hóa, thể thao" năm học 2018-2019. Số: 69/QĐ-CĐĐHĐN. Năm: 2019.
[13] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[14] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019. Số: 197/QĐ-CĐN. Năm: 2019.
[15] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2020-2021. Số: 95/QĐ-CĐĐHĐN. Năm: 2021.
[16] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022. Số: 193/QĐ-CĐN. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn