Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,370

 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA THEO PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Anh Đức, Huỳnh Thị Minh Trúc
Nơi đăng: Tập san Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015 - ISBN 978-604-82-1805-8; Số: 1;Từ->đến trang: 151-157;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết cấu nền mặt đường với lớp mặt là bê tông nhựa được thiết kế theo phương pháp cơ học-thực nghiệm (M-E PDG), được phát triển bởi hiệp hội đường cao tốc Mỹ, với số liệu khí hậu tại thành phố Đà Nẵng nhằm giới thiệu một phương pháp thiết kế mới có thể áp dụng ở Việt Nam. Các phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam hiện nay được phân tích, so sánh với phương pháp M-EPDG thông qua việc đánh giá và tổng hợp những hạn chế của những phương pháp này. Trình tự thiết kế kết cấu mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp M-EPDG được giới thiệu song song với việc thiết kế thử nghiệm 01 kết cấu nền mặt đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy M-EPDG dự báo được các hư hỏng của đường dưới tác động của tải trọng xe chạy và điều kiện môi trường thông qua dự báo độ lún, nứt gãy (nứt dọc, nứt da cá sấu, nứt do nhiệt) và độ bằng phẳng của bề mặt kết cấu.Từ khóa: Phương pháp thiết kế cơ học-thực nghiệm; M-EPDG; thiết kế kết cấu áo đường mềm; thiết kếmặt đường bê tông nhựa; dự đoán hư hỏng của nền mặt đường.
ABSTRACT
This paper introduces the design procedure of flexible pavement structure with Asphalt concrete on the surfacing layer based on the design method of Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide developed by the American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) in order to introduce a state of the art and powerful design method which is potential for applying in Vietnam. A comparison was carried out between current Vietnam’s flexible pavement design methods with the method of M-EPDG via evaluating and summarizing a number of disadvantages of these Vietnam’s design methods. The studying result showed that M-EPDG is able to adequately predict the performance of whole flexible pavement structure as well as its damages and distresses under applying load and the effect of environment and climatic. Especially, M-EPDG also has ability to analyze the effect of material properties on the actual distresses of whole flexible pavement structure throughout pavement’s service life.Keywords: Mechanistic-Empirical pavement design guide; M-EPDG; flexible pavement design method; Asphalt concrete pavement design method; performance of flexible pavement structure.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn