Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,807

 “UNIVERSITY” trong tiếng Anh là “đại học” hay “trường đại học”?
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo “Công tác Dịch thuật và Đào tạo Cử nhân Phiên- Biên dịch” lần thứ nhất, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế & Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 8/2007;Từ->đến trang: 67-72;Năm: 2007
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc tên tiếng Anh của các trường đại học Việt Nam xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hiện đại là cần thiết và góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của các trường này vào môi trường giáo dục đại học thế giới. Tuy nhiên cách gọi tên (hoặc cách dịch) sử dụng từ university trong tiếng Anh để diễn tả một trường đại học vốn là thành viên của một đại học và cũng để diễn tả chính đại học đó đã gây bối rối cho người nước ngoài sử dụng tiếng Anh và một sự mập mờ hoài nghi nào đó cho người Việt có biết tiếng Anh. Trong tiếng Việt, khái niệm trường đại học nằm trong đại học mặc dầu có làm người nghe lúng túng lúc ban đầu nhưng mô hình trường đại học là thành viên của một đại học như đại học quốc gia (ĐHQG) hay đại học vùng (ĐHV) đã trở thành một thực tiễn trong hơn 12 năm qua trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Trong bài viết này chúng tôi muốn bàn về cách dịch tên gọi ĐHQG và ĐHV và trường đại học (thành viên của ĐHQG và ĐHV) trong sự liên hệ so sánh với tên gọi các trường đại học và các đơn vị bộ phận của chúng ở một số quốc gia dùng tiếng Anh là bản ngữ và các quốc gia dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai và ngoại ngữ ở gần Việt Nam và có ít khác biệt về văn hoá với chúng ta hơn.cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn