Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,740

 Teacher and learner perceptions of effective EFL teaching in the Vietnamese language classroom context (Nhận thức của giáo viên và học sinh về việc dạy tiếng Anh hiệu quả trong môi trường lớp học ngoại ngữ ở Việt Nam)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Huu Hien & Pham Thi Thu Huong (Plenary session)
Nơi đăng: The 6th International Conference on TESOL "Responding to Challenges of Teaching English for Communication", SEAMEO RETRAC, Ho Chi Minh City, Vietnam, August 13-15, 2015; Số: Proceedings;Từ->đến trang: --;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Efforts have been made to study the differences between the perceptions of learners and teachers on effective English language teaching activities. It is believed that mismatches between foreign language students’ and teachers’ beliefs and expectations can exert negative influence on students’ satisfaction in language learning and their learning performance. This study is aimed at identifying and comparing teachers’ and students’ perceptions of the teachers’ EFL teaching effectiveness in the context of Vietnamese language classrooms. A 24-iten questionnaire is used to collect data from both students and teachers and t-tests are conducted to make comparisons. The differences between teachers’ and students’ perceptions in English language teaching activities imply that certain communication and reconciliation between the two stakeholders are required to ensure effective teaching strategies.abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn