Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,688,048

 Thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Đại học Đà Nẵng và giải pháp đề xuất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 6/1999;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 1999
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn