Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,068

 Bàn về chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ”, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 6/2011;Từ->đến trang: 74-77;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc các trường đại học, cao đẳng công bố chuẩn đầu ra, trong đó có chuẩn đầu ra tiếng Anh không chỉ là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn là trách nhiệm của nhà trường đối với xã hội. Tuy nhiên, các trường đang rất lúng túng khi công bố chuẩn đầu ra tiếng Anh. Bên cạnh một vấn đề muôn thuở là chất lượng giảng dạy tiếng Anh còn nhiều điều phải bàn thì việc chọn một hệ thống kiểm tra đánh giá hữu hiệu để xác định chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên cũng là một việc không dễ dàng. Bài báo gợi ý một hướng đi thực tiễn cho việc đánh giá chuẩn đầu ra môn tiếng Anh.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn