Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,631,717

 Do Learners’ Beliefs of Cooperative Learning Guide Their Learning Behaviors in Business English Education? Evidence from Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Huu Hien, Nguyen Ngan Ha, Nguyen Tran Uyen Nhi
Nơi đăng: Proceedings "International Conference on Creating 2020 New Horizon of Higher Education: Change and Innovation of Higher Education", National Chi Nan University, Nantou, Taiwan; Số: April 30, 2016;Từ->đến trang: 398-411;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
There has been extensive research on cooperative learning (CL) in ESL/EFLcontexts; however, research results remain inconsistent. This study aims to investigate whether Vietnamese students‘ beliefs guide their learning behaviors (i.e. their willingness to communicate). Data were collected from students majoring in Business English and teachers delivering Business English courses in universities in North,South and Central Vietnam by means of questionnaires. T-test analyses were performed to compare teachers‘ and students‘ beliefs of CL and regression analyses were conducted to study the relationship between students‘ beliefs of CL, personality traits and their willingness to communicate. The results indicate what students believe in CL, to some extent, differs from what their teachers believe. Students‘ personality traits of extraversion and openness are found to be correlated with their willingness to communicate whereas students‘ beliefs of CL are not. This necessitates further research on conditions when students‘ beliefs of CL may have an effect on their learning behaviors.
Key words: cooperative learning, personality traits, willingness to communicate,students’ beliefs, Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn