Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,038,891

 Sử dụng phương pháp A-didactic dạy học phần lý luận dạy học thuộc chương trình nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thanh Huy, Hà Văn Hoàng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ" Viện nghiên cứu giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Số: Đặc biệt;Từ->đến trang: 43;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn