Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hvietdn' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,218

[1] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chương trình quản lý đào tạo sau đại học.. Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: Nguyễn Hoàng Việt. Mã số: B2007-ĐN02-09. Năm: 2008. (May 30 2011 4:13PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phương pháp xác định các chỉ tiêu của phanh ô tô. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Việt. Thành viên: Lê Văn Tụy. Mã số: B98-15-31. Năm: 2001. (May 30 2011 4:00PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chương trình quản lý đào tạo và sinh viện theo học chế niên chế trên máy vi tính.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Thành viên: Nguyễn Hoàng Việt. Mã số: B1996. Năm: 1996. (May 30 2011 3:45PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình quản lý giáo vụ khoa trên máy vi tính. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Việt. Thành viên: . Mã số: B1989. Năm: 1989. (May 30 2011 3:41PM)
[5] Đề tài Khác: Nâng cao hiệu quả trợ lực cơ khí cho dẫn động Ly hợp ô tô.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Việt. Mã số: B1988. Năm: 1988. (May 30 2011 3:25PM)
[6] Đề tài Khác: Nhiều thiết kế cải tạo các phương tiện vận tải cho các đơn vị ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Việt. Mã số: 1978-1979. Năm: 1978. (May 30 2011 3:14PM)
[7] Đề tài Khác: Thiết kế Băng thử máy kéo. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Việt. Mã số: B1976. Năm: 1977. (May 30 2011 3:18PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn