Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,054

 Nhiều thiết kế cải tạo các phương tiện vận tải cho các đơn vị ở thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Việt; Thành viên:  
Số: 1978-1979 ; Năm hoàn thành: 1978; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Cải tạo các phương tiện vận tải để tăng tải hoặc hoán đổi chức năng làm việc
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

Nhiều đơn vị trên đia bàn thành phố Đà Nẵng. Đã ứng dụng có kết quả trong thực tế.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn