Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,030

 Thiết kế Băng thử máy kéo
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Việt; Thành viên:  
Số: B1976 ; Năm hoàn thành: 1977; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đồ án tốt nghiệp đại học
Băng thử máy kéo. Có thể sử dụng để nghiên cứu khoa học và thử nghiệm máy kéo ở các nhà máy xí nghiệp.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn