Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,059

 Nâng cao hiệu quả trợ lực cơ khí cho dẫn động Ly hợp ô tô.
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Việt; Thành viên:  
Số: B1988 ; Năm hoàn thành: 1988; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Luận án tiến sĩ kỹ thuật.
Sản phẩm giúp nâng cao hiệu quả trợ lực cơ khí, giảm nhẹ lực điều khiển ly hợp và cải thiện lao động của người lái, góp phần nâng cao an toàn chuyển động của ô tô.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn