Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,179

 Xây dựng chương trình quản lý đào tạo và sinh viện theo học chế niên chế trên máy vi tính.
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Đồng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Hoàng Việt
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B1996 ; Năm hoàn thành: 1996; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tin học hóa công tác quản lý đào tạo và sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

Sản phẩm có thê sử dụng tốt trong công tác quản lý đào tạo và sinh viên theo học chế niên chế trên máy vi tính.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn