Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,118

 Nghiên cứu phương pháp xác định các chỉ tiêu của phanh ô tô
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Việt; Thành viên:  Lê Văn Tụy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B98-15-31 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu phương pháp tinh và xây dựng chương trình tính toán động lực học dẫn động phanh, từ đó có thể áp dụng để xác định các chỉ tiêu của phanh trên ô tô.
Sản phẩm có thể dùng để tính toán động lực học dẫn đông phanh trên các loại ô tô thông thường và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và cán bộ kỹ thuật chuyên ngành ô tô và máy công trình.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn