Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,078

 Xây dựng chương trình quản lý đào tạo sau đại học.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Lê Kim Hùng; Thành viên:  Nguyễn Hoàng Việt
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: B2007-ĐN02-09 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định
Chương trình góp phần tăng hiệu quả công tác quản lý sau đại học nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý trên máy vi tính. Ngoài ra còn có phần xử lý số liệu tuyển sinh.
Sản phẩm có thể ứng dụng trong công tác quản lý đào tạo và tuyển sinh Sau đại học tại các trường đại học và viện nghiên cứu.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn