Huỳnh Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,244

 
Mục này được 34515 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Vinh Thanh, Phú Vang, Huế
Quê quán Vinh Thanh, Phú Vang, Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Cơ học vật rắn tuyệt đối, Cơ học ứng dụng, Sức bền vật liệu, Ổn định công trình, Động lực học công trình.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Bách Khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Bộ môn Cơ kỹ thuật, Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn