Huỳnh Văn Kỳ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,068,012

 
Mục này được 15177 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Văn Kỳ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/01/1973
Nơi sinh: Tx Tam Kỳ
Quê quán Tx Tam Kỳ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ thuật; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Mạng và hệ thống điện; Tại:
Lĩnh vực NC: Mạng và Hệ thống điện
Ngoại ngữ: Trình độ C
Địa chỉ liên hệ: Tổ 46 Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3817383; Mobile: 0914014623
Email: hvky@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Năm 2000 đến nay:  Công tác tại Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng;
- Năm 2002 - 2005: Phó Bí thư Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng;
- Năm 2005 - 2007: Bí thư Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng;
- Ngày 28 tháng 02 năm 2011 đến nay: Phó Trưởng Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110kV . Chủ nhiệm: TS. Ngô Văn Dưỡng. Thành viên:  1. Huỳnh Văn Kỳ;
 2. Phạm Văn Kiên;
 3. Lê Đình Dương. .
Mã số: B2007-DDN01-10-TĐ. Năm: 2009.
(Mar 23 2011 4:29PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: TS.Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: 1. Huỳnh Văn Kỳ;
2. Hạ Đình Trúc.
Mã số: B2003-III-17. Năm: 2005.
(Mar 23 2011 4:31PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện để xây hệ thống điều khiển và giám sát vận hành các trạm biến áp. Tác giả: TS.Ngô Văn Dưỡng; ThS.Huỳnh Văn Kỳ; KS Lê Đình Dương.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 51-56. Năm 2008. (Mar 23 2011 4:38PM)
  
 Khen thưởng
[1]  Giấy khen của Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Đà Nẵng. Số: 02/QĐ-KT. Năm: 2002.
[2]  Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 1652/QĐKT. Năm: 2003.
[3] Giấy khen của Đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 11/NQ-KT. Năm: 2003.
[4] Giấy khen của Đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 02/NQ-KT. Năm: 2004.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2006.
[6] Bằng khen của Trung ương Đoàn T.N.C.S Hồ Chí Minh. Số: 172.QĐ/TƯĐTN. Năm: 2006.
[7]  Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2669/QĐKT. Năm: 2006.
[8] Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Số: 32.QĐ/ĐU. Năm: 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn