Huỳnh Văn Kỳ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,679

 
Mục này được 29279 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Văn Kỳ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/10/1973
Nơi sinh: Tx Tam Kỳ
Quê quán Tx Tam Kỳ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ thuật; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Mạng và hệ thống điện; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Trình độ C
Địa chỉ liên hệ: Tổ 46 Phường An Khê - Quận Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3817383; Mobile: 0914014623
Email: hvky@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Năm 2000 đến nay:  Công tác tại Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng;
- Năm 2002 - 2005: Phó Bí thư Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng;
- Năm 2005 - 2007: Bí thư Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng;
- Ngày 28 tháng 02 năm 2011 đến nay: Phó Trưởng Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo các trạm biến áp 110kV . Chủ nhiệm: TS. Ngô Văn Dưỡng. Thành viên:  1. Huỳnh Văn Kỳ;
 2. Phạm Văn Kiên;
 3. Lê Đình Dương. .
Mã số: B2007-DDN01-10-TĐ. Năm: 2009.
(Mar 23 2011 4:29PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng. Chủ nhiệm: TS.Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: 1. Huỳnh Văn Kỳ;
2. Hạ Đình Trúc.
Mã số: B2003-III-17. Năm: 2005.
(Mar 23 2011 4:31PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bộ tạo số liệu ngẫu nhiên để mô phỏng giám sát ổn định tĩnh có xét đến các yếu tố bất định. . Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Phạm Văn Kiên, Lê Đình Dương, Huỳnh Văn Kỳ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(114)/2017. Trang: 27-31. Năm 2017. (Feb 21 2019 8:37AM)
[2]Bài báo: Studying and building programme for simplifying electrical network diagram using Gaussian elimination algorithm. . Tác giả: Pham Van Kien, Ngo Van Duong, Le Dinh Duong, Huynh Van Ky.. Journal of Science and Technology – The University of Danang. Số: 6(91)2015. Trang: 24-28. Năm 2015. (Feb 21 2019 8:35AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố bất định của thông số vận hành để tính toán và phân tích chế độ làm việc của hệ thống điện. . Tác giả: Lê Đình Dương, Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(90)/2015. Trang: 34-38. Năm 2015. (Feb 21 2019 8:36AM)
[4]Tham luận: Giải pháp tính toán và phân tích các chế độ vận hành hệ thống điện bằng phương pháp xác suất. . Tác giả: Lê Đình Dương, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ. Hội nghị Khoa học & Công nghệ Điện lực Toàn quốc 2014. Trang: 492-503. Năm 2014. (Feb 21 2019 8:29AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện để xây hệ thống điều khiển và giám sát vận hành các trạm biến áp. Tác giả: TS.Ngô Văn Dưỡng; ThS.Huỳnh Văn Kỳ; KS Lê Đình Dương.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 51-56. Năm 2008. (Mar 23 2011 4:38PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Assessing Power System Stability Following Load Changes and Considering Uncertainty. Authors: Van Duong Ngo, Van Kien Pham, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Ky Huynh,. Engineering, Technology & Applied Science Research(ISI indexed journal). No: Vol. 8, No. 2. Pages: 2758-2763. Year 2018. (Feb 21 2019 8:40AM)
[2]Presentations: A Probabilistic Analysis Approach for Large Power Systems with Renewable Resources. Authors: Van Huynh Ky, Van Duong Ngo, Dinh Le Duong. Asia Institute Of Technology, IEEE. Pages: 2-3. Year 2018. (Feb 21 2019 8:49AM)
[3]Article: Probabilistic Power Flow Methodology for Large-scale Power Systems Incorporating Renewable Energy Sources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen. Energies 2018, 11, 2624(SCIE indexed journal). No: Volume 11, Issue 10. Pages: 2624. Year 2018. (Feb 21 2019 8:57AM)
[4]Article: An Enhancement to Cumulant-based Probabilistic Power Fow Methodologies. . Authors: Duong D. Le, Kien V. Pham, Duong V. Ngo, Ky V. Huynh, Nhi T. A. Nguyen, and Alberto Berizzi. Proceedings of Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), IEEE. No: 2015. Pages: 1-5. Year 2015. (Feb 21 2019 8:33AM)
  
 Khen thưởng
[1]  Giấy khen của Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Đà Nẵng. Số: 02/QĐ-KT. Năm: 2002.
[2]  Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 1652/QĐKT. Năm: 2003.
[3] Giấy khen của Đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 11/NQ-KT. Năm: 2003.
[4] Giấy khen của Đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 02/NQ-KT. Năm: 2004.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2006.
[6] Bằng khen của Trung ương Đoàn T.N.C.S Hồ Chí Minh. Số: 172.QĐ/TƯĐTN. Năm: 2006.
[7]  Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2669/QĐKT. Năm: 2006.
[8] Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Số: 32.QĐ/ĐU. Năm: 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn