Hồ Viết Việt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 34718 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Viết Việt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/12/1961
Nơi sinh: Núi Thành
Quê quán Núi Thành
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông; Tại: Đại học Bách khoa Hà Nội
Dạy CN: Kỹ thuật Máy tính, ngành Điện tử Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 841287; Mobile: 0913443343
Email: hoviet.viet@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1998 đến nay: Giảng viên chính, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ 1994 đễn 1997: Học cao học, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Từ 1987 đến 1994: Giảng viên, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Từ 1983 đến 1987: Học Đại học, Khoa Toán Lý, Trường Đại học Tổng hợp Huế
Từ 1979 đến 1983: Thực hiện Nghĩa vụ quân sự
Từ 1976 đến 1979: Học Phổ thông Cấp 3, Núi Thành, Quảng Nam
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiến trúc và Thiết kế máy tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên bậc Đại học ngành Kỹ thuật máy tính  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết kế hệ thống nhúng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên bậc Đại học ngành Kỹ thuật máy tính  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Mạng thông tin máy tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2000 Sinh viên bậc Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Tổ chức máy tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1998 Sinh viên bậc Đại học
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật Vi xử lý
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1992 Sinh viên bâc Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn