Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiến trúc và Thiết kế máy tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên bậc Đại học ngành Kỹ thuật máy tính  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết kế hệ thống nhúng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Sinh viên bậc Đại học ngành Kỹ thuật máy tính  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Mạng thông tin máy tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2000 Sinh viên bậc Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Tổ chức máy tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1998 Sinh viên bậc Đại học
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật Vi xử lý
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1992 Sinh viên bâc Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn