Hà Xuân Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,696,250

 
Mục này được 13716 lượt người xem
Họ và tên:  Hà Xuân Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/08/1994
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Nhật; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 08 Lê Văn Đức, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3699341; Mobile: 01669581746
Email: hxthao@ufl.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn