Bùi Phan Nhã Khanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,893,300

 
Mục này được 8587 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Phan Nhã Khanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/09/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính doanh nghiệp; Tại: Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tài Chính; Tại: Trường Đại học Queen Belfast, UK
Dạy CN: Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: (+84) 935 939 636
Email: khanhbpn@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2013-2014: Giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2014-2015: Học Cao học ngành Tài chính tại Trường Đại học Queen Belfast, Vương quốc Anh
09/2015 - nay: Giảng viên khoa Tài chính, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp: nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo niêm yết trên HOSE. Tác giả: TS. Võ Thị Thúy Anh; Bùi Phan Nhã Khanh. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 260. Trang: 33-40. Năm 2012. (Jan 18 2016 9:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Is Impact of Board Gender Diversity on Firm Performance Homogeneous? Empirical Evidence in 10 Developed Countries. Authors: Vo Thi Thuy Anh; Bùi Phan Nha Khanh; Nguyen Manh Toan. The 3rd Vietnam International Conference in Finance (VICIF-2016). Pages: pp. Year 2016. (May 16 2016 8:51AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn