Nguyễn Thị Khánh Hồng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,618,448

 
Mục này được 25988 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Khánh Hồng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/09/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử viễn thông; Tại: Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng KT, ĐBCLGD; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: kỹ thuật điện tử; Tại: Trường Đại học Nice Sophia Antipolis
Dạy CN: môn học liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật điện tử, điện tử viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 34 đường Hòa Minh 21, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905553663
Email: ntkhong@ute.udn.vn; khanhhonghk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2002 -5/2003 Giảng viên trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
6/2003-11/2003 Giáo viên trường THTT Kinh tế-Kỹ Thuật Đức Minh, Đà Nẵng
11/2003- nay Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.
2009-2014: Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông.
06/2018-30/11/2020 Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế.
30/11/2020- nay: Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình hệ thống theo dõi lịch trình và thời gian chờ xe buýt cho người dùng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng. Mã số: T2019-06-117. Năm: 2021. (Sep 24 2021 12:00PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế và thực nghiệm bộ vi xử lý 16-32 bit, cấu trúc RISC trên nền FPGA. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Khánh Hồng. Thành viên: Nguyễn Trọng Tuấn. Mã số: DD2011-06-03. Năm: 2012. (Jun 5 2016 3:55PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm OPTSIM vào giảng dạy chuyên ngành Điện tử- Viễn thông. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Khánh Hồng. Mã số: T2008-06-58. Năm: 2008. (Jun 5 2016 3:48PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và ứng dụng Matlab trong giảng dạy lý thuyết và thực hành chuyên ngành Điện tử. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Khánh Hồng. Mã số: T2007-06-28. Năm: 2007. (Jun 5 2016 3:43PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và thiết kế bộ thực hành vi điều khiển. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Khánh Hồng. Mã số: T2006-06-14. Năm: 2006. (Jun 5 2016 3:44PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: HỆ THỐNG THEO DÕI LỘ TRÌNH XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO THỜI GIAN. Tác giả: Nguyen Thi Khanh Hong, Pham Duy Duong. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT. Số: 64/2021. Trang: 24-30. Năm 2021. (Sep 24 2021 12:09PM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG NHẬN DẠNG CẢM XÚC. Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hồng, Võ Thị Hương, Lê Hữu Duy. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT. Số: 57 (4/2020). Trang: 17-24. Năm 2020. (Aug 11 2020 12:51PM)
[3]Bài báo: TĂNG HIỆU SUẤT TỐC ĐỘ XỬ LÝ KHUNG ẢNH TRONG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TÉ NGÃ TRÊN PLATFORM KHÔNG ĐỒNG NHẤT. Tác giả: Nguyen Thi Khanh Hong, Le Huu Duy, Pham Van Tuan, Cecile Belleudy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 11. Năm 2016. (Jun 17 2016 3:02PM)
[4]Bài báo: Thiết kế và thực nghiệm bộ vi xử lý 16-32 bit, cấu trúc RISC trên nền FPGA. Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hồng, Nguyễn Trọng Tuấn. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 47-53. Năm 2012. (Jun 5 2016 5:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Low-profile Dual-Band Circularly Polarized Antenna for ISM Applications. Authors: Manh Thao Nguyen , Minh Khuong Tran. Phung Huu Duc Bui , Le Huy Trinh , Hong Nguyen Thi Khanh , Fabien Ferrero. IEEE ICCE 2021. No: xx. Pages: xx. Year 2020. (Aug 11 2020 12:58PM)
[2]Article: Design of a Dual-band Rectenna for Small IoT Terminal. Authors: Le Huy Trinh, Ha Vu Ngoc Anh, Viet Hoang Trinh, Dinh Duy Phan, Hong Nguyen Thi Khanh, Fabien Ferrero. 2019 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEE), Ho Chi Minh, Vietnam, 2019. No: 30-10-2019. Pages: 150-154. Year 2019. (Aug 11 2020 12:38PM)
[3]Article: Emotion Recognition based on Multimodel: Physical – Bio Signals and Video Signal. Authors: Vo Thi Huong, Nguyen Thi Khanh Hong, Le Huu Duy. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY. No: 30-10-2019. Pages: 474-477. Year 2019. (Aug 11 2020 12:48PM)
[4]Article: Overall Structural System Solution for Supporting Services and Tourists Management Oriented on Smart City in Viet Nam. Authors: Tran Hoang Vu, Nghia Hoang Ba Dai, Hong Nguyen Thi Khanh, Dong Nguyen Vo Quang. SoICT 2018: Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology. No: 2018/12/6. Pages: 430-435. Year 2018. (Aug 11 2020 12:27PM)
[5]Article: Performance and Evaluation Sobel Edge Detection on Various Methodologies. Authors: Hong. Nguyen.T.K, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Liên bang Mỹ. No: ISSN: 2301-380X. Pages: 15-20. Year 2014. (Dec 11 2015 11:01AM)
[6]Article: Power Evaluation of Sobel Filter on Xilinx Platform. Authors: Hong. Nguyen.T.K, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Cộng hòa Pháp. No: ISBN: 978-1-4799-3772-1. Pages: 1-5. Year 2014. (Dec 11 2015 10:41AM)
[7]Article: Low Power Exploration Design Flow for Fall Detection System. Authors: Thi Khanh Hong Nguyen, Cecile. Belleudy và Tuan.V.Pham. Pari, Cộng hòa Pháp. No: 42018. Pages: 1-3. Year 2014. (Jun 5 2016 4:32PM)
[8]Article: HW/SW architecture for fall detection system. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Cecile Belleudy và Pham Van Tuan. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering. No: 3. Pages: 11349-11357. Year 2014. (Jun 5 2016 4:39PM)
[9]Article: Low Power Architecture Exploration for Standalone Fall Detection System Based on Computer Vision. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Hassoon Fahama, Cecile. Belleudy và Tuan.V.Pham. Cộng hòa Ý. No: ISBN 978-1-4799-7411-5. Pages: 169-173. Year 2014. (Jun 5 2016 5:37PM)
[10]Article: Low cost architecture for Fall Detection System. Authors: Hong Thi Khanh Nguyen, Cecile. Belleudy and Tuan.V.Pham. Cộng hòa Pháp. No: 1. Pages: 1-5. Year 2014. (Jun 5 2016 5:45PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình xử lý tín hiệu số và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Thị Khánh Hồng. Đồng tác giả: Lê Hữu Duy, Nguyễn Anh Duy. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2018.(Aug 11 2020 1:04PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Năm: 2010.
[2] Giải ba cầu lông nội dung đôi nữ lứa tuổi 30-35. Năm: 2019.
[3] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2021. Số: 364/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn