Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,833

 Tìm kiếm các kiến trúc năng lượng thấp cho hệ thống phát hiện té ngã độc lập sử dụng thị giác máy tính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hong Thi Khanh Nguyen, Hassoon Fahama, Cecile. Belleudy và Tuan.V.Pham
Nơi đăng: Cộng hòa Ý; Số: ISBN 978-1-4799-7411-5;Từ->đến trang: 169-173;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn