Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,678,023

 Thiết kế Ăn ten băng tần kép cho thiết bị đầu cuối IoT nhỏ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Huy Trinh, Ha Vu Ngoc Anh, Viet Hoang Trinh, Dinh Duy Phan, Hong Nguyen Thi Khanh, Fabien Ferrero
Nơi đăng: 2019 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEE), Ho Chi Minh, Vietnam, 2019; Số: 30-10-2019;Từ->đến trang: 150-154;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This article presents the design of a dual-band rectenna with a 40 × 30 × 2 mm 3 dimension. The proposed circuit operates at the 925 MHz and 2450 MHz bands in order to harvest the RF power from cellular and ISM communication system. This rectenna consists in 2 main parts such as the rectifier circuit and the metal rimmed antenna. By combining two resonance structures, the dimension of the rectifier part can be minimized while the efficiency always keeps up to 60% for all bands. Moreover, the metal rimmed antenna that is connected to the rectifier part provides a reflection coefficient of -10 dB for 925 MHz and 2450 MHz frequency bands. In addition, with the antenna, a total efficiency of 47% at 925 MHz and more than 80% at 2450 MHz is achieved, which confirm that the proposed rectenna is perfectly suitable for small IoT terminal.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn