Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,577,503

 
Ăng ten phân cực tròn băng tần kép cấu hình thấp cho các ứng dụng ISM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Manh Thao Nguyen , Minh Khuong Tran . Phung Huu Duc Bui , Le Huy Trinh , Hong Nguyen Thi Khanh , Fabien Ferrero
Nơi đăng: IEEE ICCE 2021; Số: xx;Từ->đến trang: xx;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, a low-profile dual-band omnidirectional circularly polarized (CP) antenna is presented. This round-sandwich-shaped antenna has optimized size of 0.24λ * 0.24λ * 0.06λ (λ is the wavelength in free space at lowest operating frequency). The horizontal polarization of the antenna is produced by groups of arc-shaped radiation patches placed on the top FR4 substrate which specify two operating frequency bands: 2.4-2.48 GHz and 5.725-5.875 GHz, while a ground plane is mounted over the bottom FR4 substrate and contacts three shorting pins connected to the arcs. By combining with a disk-loaded capacitive coupling feeding pin at the antenna’s center generating vertical polarization, the omnidirectional CP radiation is achieved. Moreover, the antenna operates at high radiation efficiency of -1.6 dB at the lower band and -0.6 dB at the upper band, which concludes that this antenna is effectively suitable for the Industrial, Scientific and Medical (ISM) telecommunications and applications.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn