Nguyễn Danh Khôi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,548,010

 
Mục này được 1139 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Danh Khôi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/06/1986
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế quốc tế; Tại: Đại học Kinh tế Kiev
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Chính sách công; Tại: Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Dạy CN: Kinh tế phát triển, Kinh tế & quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 05 Trương Chí Cương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của cấu trúc hộ gia đình đến tình trạng làm việc của người cao tuổi tại Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Thúy Ngọc. Thành viên: Ths. Nguyễn Danh Khôi. Mã số: (T2021-04-08). Năm: 2021. (Oct 24 2023 8:33AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích lợi ích chi phí của việc trợ giá xe buýt tại thành phố Đà Nẵng (T2020--04-56). Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Danh Khôi. Thành viên: Nguyễn Thị Kim Hòa. Mã số: T2020--04-56. Năm: 2020. (Oct 24 2023 8:32AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Danh Khôi. Công Thương (tên cũ: Công nghiệp). Số: 15 tháng 6/2021. Trang: 94 - 99. Năm 2021. (Oct 24 2023 8:37AM)
[2]Bài báo: Lợi ích chi phí của việc trợ giá xe buýt tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Danh Khôi. Công Thương (tên cũ: Công nghiệp). Số: 29 Tháng 12/2020. Trang: 68 - 73. Năm 2020. (Oct 24 2023 8:36AM)
[3]Bài báo: Tiền đề cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. Tác giả: Ths. Đặng Thị Hồng Dân - Ths. Nguyễn Danh Khôi. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. Số: 1. Trang: 15-20. Năm 2018. (Oct 24 2023 8:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn