Huỳnh Thuỳ Yên Khuê
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,603,325

 
Mục này được 20577 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thuỳ Yên Khuê
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/03/1992
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: International Banking and Finance; Tại: The University of Northampton, UK
Dạy CN: Tài chính doanh nghiệp
Lĩnh vực NC: Tài chính
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa tài chính, trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0901951077
Email: khue.hty@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 6/2016 đến nay: Giảng viên tại Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của môi trường thông tin công ty đến thanh khoản của cổ phiếu và vai trò của môi trường thể chế quốc gia. Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Thuỳ Yên Khuê. Thành viên: TS. Đặng Hữu Mẫn. Mã số: T2020_04_57. Năm: 2020. (Jun 24 2021 5:08PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phương pháp màng dữ liệu DEA và mô hình hồi quy Tobit trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Lê Phương Dung, ThS Trịnh Thị Trinh, Huỳnh Thuỳ Yên Khuê. Tạp chí Ngân hàng. Số: 12 tháng 6/2014. Trang: 26-29. Năm 2014. (Oct 18 2016 11:43AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn