Trần Anh Kiệt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,320,892

 
Mục này được 19906 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Anh Kiệt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/12/1987
Nơi sinh: Thăng Bình - Quảng Nam
Quê quán Thăng Bình - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghê Thông tin; Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3817 180; Mobile: 0935 445 996
Email: kiettran87@gmail.com; takiet@ac.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MAISYS - hệ thống thuyết minh tự động ĐA NGỮ cho bảo tàng đà nẵng . Tác giả: Trần Anh Kiệt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 136. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn