Kiều Thị Hòa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24629 lượt người xem
Họ và tên:  Kiều Thị Hòa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/03/1987
Nơi sinh: Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Môi trường
Lĩnh vực NC: Xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3519689; Mobile: 0399 844 097
Email: kieuhoa310387@gmail.com; tiamo310387@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 9/2010 đến nay: Công tác tại Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu làm phân hữu cơ kế hợp thu hồi biogas từ quá trình ủ kỵ khí phân lợn cùng với phế thải sau thu hoạch ngô. Chủ nhiệm: Kiều Thị Hòa. Mã số: T2017-06-80. Năm: 2018. (Jan 22 2018 11:04AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu khả năng giảm thiểu dư lượng thuốc trừ sâu Fipronil bằng cỏ vetiver trong mô hình đất ngập nước - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Tác giả: Phạm Phú Song Toàn, Trần Minh Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Châu, Trần Thị Yến Anh, Kiều Thị Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 16-21. Năm 2016.
(Dec 28 2015 1:32PM)
[2]Bài báo: Applying SWAT model to assess impacts of climate change on the flow of Vu Gia river basin, Quang Nam province. Tác giả: Kieu Thi Hoa, Bui Ta long. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 53(5A) (2015). Trang: 159-166. Năm 2015. (Aug 17 2016 8:22AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh cố định nitơ từ bùn thải hoạt tính của trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Phú Song Toàn, Trần Thị Yến Anh, Kiều Thị Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 190-194. Năm 2015. (Nov 25 2015 9:51AM)
[4]Bài báo: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam bằng mô hình SWAT. Tác giả: Kiều Thị Hòa, Phạm Phú Song Toàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 67-71. Năm 2015. (Nov 25 2015 9:44AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Waste recycling system for a tourism city in Vietnam: Situation and sustainable strategy approach – Case study Hoi An City, Vietnam. Authors: Phạm Phú Song Toàn, Takeshi Fujiwara, P.D. Vinh, Kiều Thị Hòa. Journal of Earth and Environment Science 159 (2018) (SCOPUS). No: 159 (2018). Pages: 1-8. Year 2018. (Aug 30 2018 8:16PM)
[2]Article: An analysis of waste characteristics and counting of greenhouse gas emissions from Cam Ha Composting Facility in Hoi An city, Vietnam. Authors: Phạm Phú Song Toàn, Takeshi Fujiwara, Kiều Thị Hòa. The 5th Vietnam - Japan Workshop on Estuaries, Coasts, and Rivers 2017. No: ISBN: 978-604-82-2197-3. Pages: 221-227. Year 2017. (Aug 30 2018 8:13PM)
[3]Article: Study on estimating greenhouse gas emissions from domestic wastewater treatment plants in Danang City. Authors: Pham Phu Song Toan, Kieu Thi Hoa, Tran Minh Thao, Martin Linzie. Japan Workshop on Estuaries Coasts and River. No: 4. Pages: 234-242. Year 2016. (Jan 22 2018 11:01AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Môi trường Vi khí hậu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên cấp Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ
[2]Xử lý khí thải
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên cấp Cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn