Hồ Thị Kim Liên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,828,722

 
Mục này được 25199 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thị Kim Liên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/10/1957
Nơi sinh: Hải Châu - Đà Nẵng
Quê quán Hoa Xuân - Hòa Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 53 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng
Điện thoại: 3891517; Mobile: 0913423529
Email: htklien@ac.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn