Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,636

 Reinforcing the role of banks in socio-economic development of central region
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Hoài Nhân, Nguyễn Ngọc Anh
Nơi đăng: Proceedings of International Conference on "Socio - economic strategies for Central Vietnam at the dawn of the Twenty - first century”
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 34-40;Năm: 2000
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn